Numerologia

Portret numerologiczny

Wypełnij formularz

(Opcjonalne)
(Opcjonalne)


Liczba ścieżki życia:

Liczba ta pokazuje kierunek życia każdej osoby. Ma ścisły związek z datą urodzenia, a więc jest zawsze przypisana danemu człowieku i niezmienna. Warto ją poznać, ponieważ to ona właśnie towarzyszy nam przez całe życie i określa nasze predyspozycje oraz zdolności. Nazywana jest także liczbą urodzenia, przeznaczenia. Stanowi swoisty znak zodiaku.

Liczba dnia urodzenia:

Liczba dnia urodzenia jest jednym z pięciu najważniejszych liczb w numerologii, a zarazem jedną z najłatwiejszych do obliczenia. To po prostu dzień miesiąca, w którym się urodziłeś. Liczba ta mówi o wrodzonych talentach, zdolnościach i wyzwaniach, z którymi można się spotkać. Każda liczba ma unikalne znaczenie i interpretację w numerologii.

Liczba roku osobistego:

Rok osobisty to jeden z cykli, które w numerologii trwają 9 lat. Liczy się go od momentu urodzin w roku bieżącym do urodzin w roku kolejnym. Mając świadomość w jakim roku osobistym się właśnie znajdujemy, możemy zaplanować ważne wydarzenia w życiu, sprawdzić jaka panuje teraz w naszym cyklu wibracja, aby określić szanse sukcesu i powodzenia tworzonych planów. Chcąc obliczyć, w jakim cyklu roku osobistego jesteśmy, należy zsumować ze sobą dzień i miesiąc naszego urodzenia, a następnie dodać do wyniku datę obecnego roku kalendarzowego.

Liczba miesiąca osobistego:

Funkcjonujemy nie tylko w cyklach lat osobistych, ale także w cyklach miesięcy, które również trwają przez 9 faz. Nie jest aż tak istotne, w jakim cyklu miesiąca się akurat znajdujemy, ponieważ nie ma on na nas tak dużego wpływu, jak np. rok osobisty, ale z pewnością warto to wiedzieć. Obliczamy go sumując ze sobą numer roku osobistego oraz dany miesiąc kalendarzowy. W razie chęci poznania, w jakim jesteśmy aktualnie dniu osobistym, sumujemy ze sobą miesiąc osobisty oraz trwający właśnie dzień miesiąca.


Liczba ekspresji:

Liczba ekspresji nosi także nazwę Celu Życia. Kryje się ona w samogłoskach i spółgłoskach naszego imienia oraz nazwiska. Znając tę liczbę zaczniemy rozumieć, dlaczego kierują nami pewne pragnienia oraz pasje. Co nadaje bieg naszej egzystencji. To ona także pokazuje, jak prezentujemy się światu w naszej zewnętrznej formie, stylu ubierania, emocjonalności itp. Chcąc obliczyć, jaką mamy liczbę ekspresji, musimy zsumować wszystkie cyfry, które odpowiadają w numerologii danym literom.

Liczba serca (liczba duszy):

Liczba serca jest jedną z najgłębszych prawd o nas samych. Zdradza to, kim jesteśmy w naszym wnętrzu, dlatego nierzadko nazywana jest też Liczbą Duszy. Pokazuje, jakie drzemią w nas pragnienia, uczucia, kim jesteśmy. To właśnie za jej pomocą docieramy do najgłębszych zakamarków naszego serca. Obliczamy ją sumując wszystkie cyfry przypisane w numerologii samogłoskom naszego imienia oraz nazwiska.

Liczba osobowości:

Liczba osobowości pozwala nam odkryć najgłębsze strony naszej osobowości. Pokazuje nam, jak odbierają nas inni ludzie, jakie mamy z nimi relacje. Warto więc znać tę liczbę, aby otrzymać odpowiedź na pytanie, dlaczego akurat tak radzimy sobie z niektórymi ludźmi. Chcąc obliczyć liczbę osobowości sumujemy wszystkie cyfry, które odpowiadają danym literom alfabetu naszego imienia oraz nazwiska. Ważne jest jednak to, aby obliczeń dokonywać zgodnie z używamy przez nas imieniem lub nazwiskiem.

Liczba ukrytej pasji:

Liczba ukrytej pasji reprezentuje ten obszar naszej wiedzy, talentu czy umiejętności w którym się najlepiej sprawdzamy. Może nam więc pomóc odgadnąć, co rzeczywiście powinniśmy robić w życiu, jeśli jeszcze tego nie zdołaliśmy ustalić. Oblicza się ją za pomocą imienia i nazwiska, a ściślej cyfr, jakie przypisane są w numerologii poszczególnym literom alfabetu. Numer, który najczęściej się powtarza jest właśnie liczbą ukrytej pasji.

Liczby lekcji karmicznej:

Lekcje karmiczne to obszary, w jakich powinniśmy nad sobą jeszcze pracować. Reprezentując nasze ukryte słabości. Będą to więc te wszystkie cyfry, których brakuje w naszym imieniu oraz nazwisku. Zostały pominięte w momencie naszego wchodzenia w życie, dlatego właśnie musimy nad nimi pracować. Stanowią naszą ukrytą słabość. Możemy mieć więcej, niż jedną liczbę karmiczną.

Liczby równowagi:

Liczba równowagi to sposób na radzenie sobie z trudnymi emocjami, wyzwaniami życia, jakie na nas czekają. Bywa, że różnie odbieramy pewne sytuacje. Jedni chętnie stawiają im czoła, inni się wycofują, zamykają własne emocje i nie dając im ujścia. Ta liczba pozwoli nam uzyskać wskazówki, jaki będzie najlepszy sposób radzenia sobie z takimi wydarzeniami. Liczbę równowagi obliczamy poprzez dodatnie wartości poszczególnych cyfr naszych inicjałów. Otrzymany wynik należy zredukować do jednej cyfry.


Cykle życia:

Człowiek zgodnie z numerologią przechodzi przez 3 okresy życia. Każdy trwa ok. 28 lat. Fazy przejścia w kolejny cykl nie są jednak gwałtowne, a mogą trwać nawet przez 2 lata.

 • Cykl pierwszy (formujący): okres dzieciństwa stanowiący podstawę formowania naszej osobowości. Trwa do ok. 28 roku życia.
 • Cykl drugi (produktywny): nazywany także cyklem twórczym, w którym człowiek realizuje się zawodowo. Jest to czas samodoskonalenia, kształtowania silnych przekonań i odnajdywania swego stałego miejsca w świecie. Trwa do ok. 56 roku życia
 • Cykl trzeci (żniwny): jest to okres zbierania efektów swojego wcześniejszego życia. Czas największego wyrażania siebie. Kojarzony jest z satysfakcją czerpaną z życia. Trwa od ok. 56 roku życia aż do śmierci.

Punkty zwrotne:

Punkty zwrotne oraz wyzwania (czyli szczyty) to momenty, które są szczególnie istotne podczas cyklów życia.

 • Pierwszy punkt zwrotny (klucz wcielenia):Jest to moment urodzin, który będzie determinował cel naszego obecnego wcielenia. Trwa on do ok. 36 urodzin. Oblicza się go poprzez dodanie miesiąca urodzenia do dnia urodzenia.
 • Drugi punkt zwrotny: Będzie determinować nasze kolejne 9 lat życia. Oblicza się go sumując dzień urodzenia oraz rok urodzenia.
 • Trzeci punkt zwrotny: Wpływa na kolejne 9 lat życia. Jest to suma pierwszego i drugiego punktu zwrotnego.
 • Czwarty punkt zwrotny: Będzie decydować o pozostałym życiu człowieka. Jego obliczeń dokonujemy poprzez dodanie miesiąca urodzenia oraz roku urodzenia.

Wyzwania życiowe:

Zgodnie z numerologią, każdy ma w swoim życiu pewne wyzwania do pokonania. Aby podczas naszej drogi nie pojawiały się problemy, musimy nauczyć się rozwiązywać poszczególne wyzwania, pobierać z nich lekcje, które pozwolą nam budować silną osobowość. Tylko sprostanie kolejnym wyzwaniom sprawi, że będziemy się mogli od nich uwolnić, pozbywają się też dręczących nas problemów.

 • Pierwsze wyzwanie życiowe: to różnica między miesiącem a dniem urodzenia. Trwa od urodzenia do ok. 35 roku życia.
 • Drugie wyzwanie życiowe – to różnica między dniem a rokiem urodzenia. Trwa zwykle do wieku około 35 do 55/60 lat.
 • Trzecie wyzwanie (główne) – to różnica między pierwszym a drugim wyzwaniem. Jest to wyzwanie główne i dotyczy ono całego życia. Stanowi niejako jego sekret. Jeśli go podejmiesz, to będziesz potrafił kontrolować własne poczynana i całe dalsze życie. Jego wpływ jest więc najsilniejszy. Trwa zwykle od wieku 55/60 lat.
 • Czwarte wyzwanie – to różnica między miesiącem a rokiem urodzenia.

Kwadrat numerologiczny

Kwadrat numerologiczny to sposób na poznanie samego siebie, tkwiących w nas słabości i mocnych stron. Obliczeń dokonuje się na podstawie kwadratu i przypisanych do niego cyfr. Nanosząc na niego datę urodzenia według schematu, otrzymujemy konfigurację zwaną strzałami, która ukazuje nam charakterystyczne cechy osobowości.


Powiązane artykuły

Numerologia 5

Numerologiczne piątki cechuje aktywność i żywiołowość, jakiej nie doświadczymy w przypadku innych liczb. Pasje, liczne zainteresowania oraz ciekawość wobec świata i ludzi – tym się wyróżniają. Są nieposkromione i mają przeogromny entuzjazm. Okazują sympatię wobec wszystkiego, co je otacza, przez co bywają nieco męczące, choć z drugiej strony, są w stanie zarażać tymi pozytywnymi cechami innych. Warto się więc tego od nich uczyć.

Czytaj dalej

Numerologia liczba 11 – mistrzowska 11

Mistrzowska liczba 11 – co za sobą kryje? Jak można scharakteryzować kogoś, kto jest numerologiczną jedenastką? Na pewno mamy do czynienia z kimś wyjątkowym, o silnym charakterze, uduchowionym, roztaczającym wokół siebie atmosferę tajemniczości i magii.

Czytaj dalej