Aspekty planet

Planety poruszają się po orbitach wokół Słońca z różnymi prędkościami. W wyniku tego stale zmieniają odległości kątowe między sobą. Kiedy odległości te osiągają ustalone wartości, mówimy o zaistnieniu aspektów czyli ściśle określona odległość pomiedzy dwiema planetami.

Zazwyczaj aspekty nie są wpisywane w diagram horoskopu ze względu na ich czytelność lecz pokazywane w tabeli. Niekiedy najważniejsze z nich zaznaczone są również na rysunku liniami łączącymi poszczególne planety.

W horoskopie wyróżniamy nastepujące aspekty główne:

Harmonijne

Koniunkcja - odległość kątowa 0° (± 7°). Dla aspektów Słońca i Księżyca ± 9°. Koncentracja, integracja energii planet, nowa aktywność, przenikanie, ogniskowanie, stymulowanie, zapoczątkowanie prosesów.

Sekstyl - odległość kątowa 60° = 2 znaki (± 5°). Uprzejmość, wsparcie, współpraca, mariaż, samoekspresja.

Trygon - Odległość kątowa 120° = 4 znaki (± 7°). Idealizowanie, harmonia, inspiracja, stabilizacja, fundament, rozleniwienie.

Nieharmonijne

Kwadratura - odległość kątowa 90° = 3 znaki (± 7°). Świadomość, wyzwanie, komplikacje spraw, manifestacja, konflikt, irytacja;

Kwinkunks - Odległość kątowa 150° = 5 znaków (± 3°). niepokój, frustracja, impuls, reorganizacja;

Opozycja - Odległość kątowa 180° = 6 znaków (± 7°). Konflikty, ekspansja, równoważenie, starcie, wyzwanie;