Aspekty planet

Horoskop, zwany inaczej kosmogramem, charakteryzuje się układem 12 części, po których przeciwnie do ruchu wskazówek zegara poruszają się planety. Aspekty są kątami, jakie pomiędzy sobą tworzą. W zależności od stopni, które tam występują, aspekty mają różne nazwy, np. trygon lub sekstyl. Niektóre z nich są harmonijne (miękkie) , inne zaś nieharmonijne (twarde). Poniżej wszystkie aspekty planet:

Koniunkcja

Ma miejsce, kiedy planety tworzą między sobą kąt 0 stopni, a więc są usytuowane blisko siebie. W zależności od tego, jakie planety są ze sobą w koniunkcji, można ocenić czy zależność ta jest pozytywna, czy też nie. Dla przykładu, Jowisz z Wenus tworzą koniunkcję niosącą kreatywność.

Sekstyl 60 stopni

Najkorzystniejszy układ planet, który tworzy doskonały mariaż, współpracę i wzajemne wsparcie.

Kwadratura 90 stopni

Taki układ jest aspektem nieharmonijnym, przynoszącym konflikt i rodzącym kłótnie. Mimo nieprzyjemnych cech, jakie niesienie ze sobą kwadratura, jest to połączenie niezbędne, pozwalające wzrastać i uczyć się na błędach.

Trygon 120 stopni

To kolejny miękki układ charakteryzujący się harmonią i stabilizacją. Ma on nawet mocniejsze oddziaływanie niż sekstyl, ponieważ wręcz łagodzi napięcia i przynosi zgodę.

Kwinkus 150 stopni

Układ rodzący frustrację i przynoszący niepokoje. Reorganizuje i tylko dokłada człowiekowi stresu. Zawsze jednak może zostać pozytywnie wykorzystany.

Opozycja 180 stopni

Ten układ powoduje starcie i ekspansję. Mimo swego niekorzystnego charakteru, nie jest tak niszczący i trudny do opanowania, jak kwadratura.