Polityka prywatności

Polityka Prywatności w serwisie ehoroskop.pl.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Lumacomm Poland sp. z o.o. ul. Orląt Lwowskich 28, 80-180 Gdańsk, zwana dalej „Administratorem”. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej oraz na adres e-mail ehoroskop.pl@gmail.com.

2. Dane Użytkownika

W czasie korzystania z serwisu ehoroskop.pl Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej wewnątrz serwisu. Dane, o które będziesz proszony, to adres e-mail, imię lub wymyślona przez Ciebie nazwa (nick), data i miejsce urodzenia. Wymagamy podania tylko tych danych, które są niezbędne do korzystania z funkcji serwisu. Ich brak spowoduje niemożność wykonania czynności, której te dane dotyczyły. Przykładem takich danych jest data i miejsce urodzenia - są podstawą do wyliczenia horoskopu.

3. Subskrypcja Biuletynu

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych usług wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail, który jest niezbędny do tego, aby można było wysłać Użytkownikowi wiadomości o nowościach w serwisie i biuletynu. Uzyskany adres jest dodawany do listy mailingowej.  Subskrypcja, którą zamówił Użytkownik bez aktywnego konta w serwisie wymaga potwierdzenia poprzez kliknięcie na linku aktywującym, przesłanym na podany adres e-mail. Adres IP subskrybenta oraz data zamówienia subskrypcji są zapisywane w naszej bazie danych celem wyjaśnienia ew. pomyłek.

4. Niezapowiedziane Wiadomości

Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom, których posiada adresy e-mail i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Administrator rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze od innych Użytkowników itp.) oraz informacje komercyjne związane z profilem serwisu. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Administratora.  Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

5. Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisu należących do Administratora mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia danej operacji oraz w celach statystycznych.  Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla Użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

6. Dane dostępowe

Ze strony www.ehoroskop.pl można korzystać nie podające danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony. Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty.

7. Dane hostingowe

W ramach powierzenia przetwarzania danych - na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które - w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności - zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach w naszym serwisie, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności. Usługodawca hostingowi ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Gromadzenie i przetwarzanie danych celem realizacji umowy i utworzenia konta użytkownika

Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują korzystając z nieodpłatnych i odpłatnych usług, kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem) lub zakładając konto użytkownika. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane są nam niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której kontaktowali się Państwo z nami, lub założenia konta użytkownika. Bez ich podania nie można korzystać z oferowanych przez nas funkcjonalności lub założyć konta użytkownika ani skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy w celu wykonania umowy i odpowiedzi na Państwa zapytania. Po wykonaniu umowy lub usunięciu Państwa konta Użytkownika, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy sobie prawo do dalszego korzystania z danych, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu. Państwa konto użytkownika może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany ehoroskop.pl@gmail.com.

9. Przekazywanie danych

W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane dostawcy usług płatniczych, w zależności od tego, którego dostawcę usług płatniczych Państwo wybiorą w procesie realizacji usług, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.