Domy w Horoskopie

Kalkulator domów astrologicznych

Wypełnij formularz

Jeśli w ogóle nie znasz godziny urodzenia to podaj godzinę 12.00. Jeśli znasz orientacyjny czas urodzenia, np. pomiędzy godziną 13.00 a 15.00, to podaj godzinę ze środka przedziału czasowego. W tym przypadku będzie to godzina 14.00.
Znak Zapytania
(Opcjonalne)
Domyślna lokalizacja to Warszawa (52.229722 N, 21.01167 E).
Znak Zapytania
Wprowadź nazwę miejscowości.


Domy, których jest zazwyczaj dwanaście (12), dzielą horoskop na kategorie. Każdy dom odpowiada innej sferze. Wyliczając pozycję domów w horoskopie bazuje się na lokalizacji oraz czasie. Każdy dom powiązany jest ze znakiem zodiaku.

Spoglądając na kosmogram domy znajdziemy usytuowane wewnątrz koła, a znaki zodiaku na jego obwodzie. Chcąc dokładnie poznać ich lokalizację, należy podzielić kosmogram liniami:

  • poziomą: od ascendentu do descendent (od wschodu ku zachodowi),
  • pionową: Imum Coeli do Medium Coeli (od północy na południe).

Linie te dzielą kosmogram na ćwiartki, a jego dalszy podział uwzględnia kolejne sektory. Każdy z tych fragmentów (a jest ich 12) stanowi właśnie domy.

Nie mają one swoich nazw, lecz opatrzone są cyframi rzymskimi poczynając od ascendentu (dom I), podążając dalej przeciwnie do wskazówek zegara. Dom nr IV zaczyna się od Imum Coeli. Znaczenie tych domów znane jest już od czasów starożytnych. Większość domów kojarzy się z pozytywną symboliką. Tylko trzy z nich mają aspekt negatywny, dlatego też są nazywane „złoczynnymi”. Mowa tu o domu nr VI (zdrowie, choroba), nr VIII (śmierć), nr XII (przeszkody i uwiezienie).

Dom nr I

Symbolizuje Ja, czyli Ego. Dotyczy on samoświadomości, zachowania człowieka, jego temperamentu. Uwidacznia sposób, w jaki dana osoba jest odbierana przez samego siebie oraz przez otoczenie. Pokazuje jego naturalne predyspozycje, a nawet wygląd zewnętrzny. Dom ten jest analogią do znaku Barana, a jego władcą jest bóg Mars. To najważniejszy z domów, ponieważ dotyczy nas samych, osobowości oraz indywidualności. Wyznaczany jest przez ascendent.

Dom nr II

Ten dom ma związek z posiadaniem, własnością materialną. Odnosi się do gromadzenia majątku, pomnażania dóbr. Określa naszą zdolność do pomnażania pieniędzy i pokazuje sposób, jaki się z nimi obchodzimy. Ma także związek z poczuciem bezpieczeństwa, jakie mogą dawać wartości materialne. Odpowiada naturze znaku Byka.

Dom nr III

Oznacza wiedzę i komunikację. Odnosi się do sposobu komunikowania się z ludźmi, podtrzymywania z nimi relacji, wymianę myśli. Jest to „dom intelektu”. Nie bez znaczeniu będą tu talenty literackie, oratorskie, ponieważ wpływają na to, w jaki sposób porozumiewamy się z ludźmi. Odpowiada naturze znaku Bliźniąt.

Dom nr IV

Wskazuje na tak istotne wartości, jak przywiązanie do miejsca, korzeni, szukanie swojej przynależności i potrzebę poczucia bezpieczeństwa związanego z domem rodzinnym, pielęgnowania tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Odpowiada naturze znaku Raka, gdyż posiadacze tego znaku są bardzo rodzinni, doceniają wartość domu w sensie symbolicznym, a nie materialnym.

Dom nr V

Symbolizuje rozrywkę, uciechę i zabawę. Odwołuje się do beztroski, ale także naturalnej energii życia, witalności. Ma związek z hedonistycznym przeżywaniem życia. Wskazuje na tych, którzy mają w sobie wewnętrzne dziecko i nigdy się z nim nie pożegnali, a wręcz je w sobie pielęgnują. Nie bez znaczenie są tu także romanse, flirt oraz seks. Odpowiada naturze znaku Lwa.

Dom nr VI

Wskazuje na znaczenie pracowitości, podkreśla wartość pracy. Ma także związek ze zdrowiem, kondycją fizyczną. Dotyczy osób pochłoniętych pieczołowitym wykonywaniem codziennych obowiązków, zadań, których doszczętnie pochłania praca. Dlatego podkreśla się tu również rolę zdrowia i diety, ponieważ jest to zaniedbywane poprzez pracoholizm. Odpowiada naturze Panny – praktycznej i analitycznej.

Dom nr VII

Ten dom skupia się na roli relacji międzyludzkich, przyjaźni, towarzyskich interakcji. Opiera się na wartości stałego partnerstwa, swoistego małżeństwa, ale nie tylko w relacjach dwojga ludzi, ale także w relacjach partnerskich wszelkiego rodzaju, także biznesowych. Liczy się tu równowaga, kompromisy i harmonia w związkach, w małżeństwie. Odpowiada naturze Wagi ceniącej sobie rodzinną energię i atmosferę.

Dom nr VIII

Symbolizuje wieczną zmianę, nieustanną niestałość rzeczy, pasji, życia. Jest nazywany także domem śmierci w sensie ciągłe odradzania się po dokonanej zmianie, metamorfozie. Ma związek z kryzysami egzystencjalnymi i przygodami, a nawet różnymi doświadczeniami seksualnymi. Bywa kojarzony z tabu, tajemnicą, przemilczeniem. Wskazuje na głębokie przemiany wewnętrzne. Odpowiada naturze Skorpiona.

Dom nr IX

Odnosi się do samorozwoju, duchowego odrodzenia, doświadczania siebie samego oraz nowych doświadczeń. Mieszkańcy tego domu są chętni do podróżowania, pokonywania dystansu, nie potrafią usiedzieć w miejscu i tęsknią za tym, co dzieje się za zakrętem. Ma to także związek z odkrywaniem nowych kultur, porozumiewaniem się innymi językami. Podróże i poszerzanie horyzontów, bycie człowiekiem światowym. Odpowiada naturze Strzelca.

Dom nr X

W tym domu mamy do czynienia z sukcesem, dążeniem do rozgłosu, walką o własną reputację, dobre imię. Liczy się tu kariera, dyplomy, certyfikaty, zajmowanie coraz wyższych stanowisk. Żądza sukcesu i budowanie świata materialnego często odbywa się kosztem domu rodzinnego i bliskich relacji przyjacielskich. Synonimami tego domu są władza, kariera, rozgłos, dobry zawód. Odpowiada naturze Koziorożca.

Dom nr XI

Dom ten gromadzi tych, którzy mają silne zdolności empatii, negocjacji i skłonność do kompromisów. Zwykle doskonale radzą sobie oni z pracą w grupie, nierzadko przewodzą zespołowi. Symbolizuje też marzycielstwo i fantazję. Zdolności interpersonalne biorą tu jednak górę. Nie bez znaczenia jest także pracowitość. Działalność w stowarzyszeniach, pomoc innym, łaskawość mogą wyróżniać osoby zamieszkujące ten dom. Odpowiada naturze Wodnika.

Dom nr XII

W tym domu przeważa duchowość i mistycyzm. Wszystko, co łączy się z symboliką sacrum, snami, sekretami, tym co mistyczne i trudne do doświadczenia empirycznego. Łączy się z nim stan nieświadomości, poszukiwania tego, co transcendentne. Doświadczanie to nie jest możliwe w zgiełku, dlatego łączy się z pewnym odosobnieniem, pustelnią, samotnią. Odpowiada naturze Ryb.


Powiązane artykuły

Puste domy w horoskopie

Puste domy w horoskopie najprościej rzecz ujmując, są to obszary nieobsadzone planetami. Brak w jednym miejscu będzie jednak oznaczać nadmiar w innym. W domach, w których jest duże nagromadzenie planet mamy do czynienia...

Czytaj dalej