Horoskop urodzeniowy

Podaj dane do Twojego horoskopu

Jeśli w ogóle nie znasz godziny urodzenia to podaj godzinę 12.00. Jeśli znasz orientacyjny czas urodzenia, np. pomiędzy godziną 13.00 a 15.00, to podaj godzinę ze środka przedziału czasowego. W tym przypadku będzie to godzina 14.00.
Znak Zapytania
Wprowadź nazwę miejscowości.


  • Punkt Poznaj i wykorzystaj swój potencjał urodzeniowy! Ułożony indywidualnie dla Ciebie horoskop urodzeniowy pozwala zrozumieć siebie, swoje uwarunkowania oraz mocne i słabe strony Twojego bytu.
  • Punkt Zastanawiasz się dlaczego nie idzie Ci w życiu, to właśnie ten horoskop pozwoli Ci to zrozumieć i może odmienisz swój los. Poznasz co to miłość, znajdziesz odpowiednią dla siebie pracę, zaczniesz zarabiać lepsze pieniądze.
  • Punkt Może wreszcie będziesz żyć pełnią życia!

Człowiek rodzi się w określonym miejscu i czasie. W zasadzie bardzo rzadko zdarza się by dwie osoby miały ten sam czas i miejsce urodzenia, więc można powiedzieć, że niczym odcisk linii papilarnych palca, powyższe parametry są indywidualne dla każdego z nas. Dodatkowo, musi upłynąć ponad cztery miliony lat, by na ziemi pojawiła się kolejna osoba z takim samym horoskopem urodzeniowym. W chwili urodzenia na niebie panuje pewien układ planet, do tego widziany z miejsca urodzenia danej osoby. Człowiek jest cząstką Wszechświata i astrologowie w celu opisania cech i możliwości życiowych każdego człowieka analizują układ planet i ich wzajemne powiązania jakie są na niebie w chwili urodzenia danego człowieka. Ten zakres analizy obejmuje horoskop urodzeniowy.

Kosmogram, kosmogram urodzeniowy.

W pierwszym kroku sporządza się kosmogram urodzeniowy, a więc rysuje się układ planet i ich powiązania. By taki kosmogram narysować potrzebne są data i godzina urodzenia oraz dokładne miejsce urodzenia wyrażone przez miejscowość lub współrzędne geograficzne. Następnie analizuje się przygotowany rysunek z układem planet.

Znak słoneczny, znak zodiaku.

W horoskopie urodzeniowym w pierwszej kolejności określa się znak słoneczny danej osoby, czyli powszechnie znany, znak zodiaku, w którym znajduje się słońce gdy urodziła się analizowane osoba. Mamy dwanaście znaków zodiaku. Są to w kolejności: baran, byk, bliźnięta rak, lew, panna, waga, skorpion, strzelec, koziorożec, wodnik i ryby. Znak słoneczny daje ogólny obraz analizowanej osoby, mówi w zarysie jakie ma cechy, co lubi, jak radzi sobie z odpowiedzialnością, czy łatwo nawiązuje przyjaźnie, czy jest ufna i tak dalej. Trzeba pamiętać, że znak zodiaku charakteryzuje osobę w sposób szkicowy, pobieżny. Jest to niejako dopiero ogólny ogląd danej osoby, niekoniecznie nawet musi się zgadzać z tym co uważa o sobie analizowana osoba. Jednakże, horoskop urodzeniowy jest bardziej rozbudowany.

Ascendent, znak wschodzący.

Kolejnym elementem analizy jest ascendent. Jest to znak zodiaku, który wschodzi na wschodnim horyzoncie w chwili narodzin. Ascendent określa sposób w jaki jest postrzegana dana osoba przez otoczenie. Tu na przy okazji warto podkreślić, że znak słoneczny określa to jaką dana osoba jest na zewnątrz. Położenie ascendentu w znaku zodiaku powoduje, że postrzeganie człowieka przez otoczenie będzie miało cechy znaku w którym on się znajduje. Mamy więc już dwa elementy z grubsza opisujące osobę, dla której ułożyliśmy horoskop urodzeniowy.

Znak księżycowy, znak lunarny.

Ważnym elementem analizy jest znak, w którym znajduje się księżyc. Księżyc oznacza emocje, uczucia i podświadomość. Opisuje on tą część danej osoby, która nie jest widziana przez innych, a widziana jest przez tą osobę. Czyli co przeżywa i co myśli. Powyższe trzy elementy potrafią powiedzieć bardzo dużo o każdej osobie, ale nie wszystko.

Aspekt, aspekt planetarny.

Ważnym elementem każdej analizy horoskopu urodzeniowego są aspekty, czyli powiązania pomiędzy planetami. Są to niejako przepływy energii pomiędzy ciałami niebieskimi na niebie. Odzwierciedlają wzajemny wpływ planet na siebie. Gdy aspektu nie ma to, pomijając recepcje, nie ma interakcji pomiędzy analizowanymi planetami. Nie ma wpływu jednej na inną lub inne planety. Aspekty mogą być korzystne, takie jak trygon i sekstyl lub niekorzystne jak opozycja i kwadratura. Szczególny rodzaj aspektu w kosmogramie to koniunkcja, która jest najsilniejszym rodzajem aspektu w astrologii. Zwykle jest korzystna, ale niekoniecznie.

Domy w horoskopie.

Kosmogram urodzeniowy podzielony jest na dwanaście domów, z których każdy odpowiada za inny obszar życia danej osoby. Domy od jeden do sześć dotyczą danej osoby, natomiast domy od siedem do dwanaście dotyczą życia w społeczeństwie. Ponadto domy cztery do dziewięć określają wpływy z zewnątrz, czyli to co zależy od innych osób. Natomiast domy od dziesięć do trzy określają działania i możliwości analizowanej osoby.

Planety, planeta.

By w pełni dokonać analizy horoskopu urodzeniowego, nie można zapomnieć o najważniejszym, czyli o aktorach, jakimi są planety w kosmogramie. Wspomniano już o słońcu i księżycu. Ich położenie determinuje najważniejsze elementy osobowości. Natomiast położenie kolejnych ośmiu planet, bo tyle jest w układzie słonecznym, odbija odcisk na osobowości danej osoby, poprzez wpływ wynikający z położenia w znakach i domach w horoskopie urodzeniowym. Horoskop urodzeniowy, jego analiza jest portretem osoby, oddającym jej cechy, temperament i inne cechy definiujące tę osobę.