Uran

Uran został odkryty w roku 1781 i jest często kojarzony z rewolucjami. Reprezentuje dziedzinę życia, w której chcemy zrobić coś unikalnego, by wstrząsnąć i zaskoczyć innych. Uran przynosi nagłe i niemożliwe do przewidzenia zdarzenia a jego wpływ ma podnieść naszą osobistą świadomość. Planeta ta związana jest z postępem, spontanicznością, zmysłem wynalazczym, intuicją, chęcią oryginalnego działania, psychologią, astrologią. W horoskopie określa typ przyjaciół i znajomych oraz związane z nimi przedsięwzięcia.

Uran przebywa 7 lat jednym znaku zodiaku - dlatego jego działanie wpływa na całe pokolenia i pokazuje losy całej grupy rówieśniczej.

Dom, w którym znajduje się Uran pokazuje dziedziny życia, gdzie jesteśmy najbardziej oryginalni, gdzie przejawia się potrzeba zaspokojenia naszej indywidualności i wolności. Dom, w którym przebywa Uran będzie narażony na nieoczekiwane zmiany zarówno dobre i złe w zależności od aspektów.

Aspekty harmonijne przynoszą niekonwencjonalne pomysły, aktywność, wielką wyobraźnię, humanitaryzm. Uran aspektowany nieharmonijnie oznacza działanie zrywami, utopijność, szokujący ekscentryzm, egoizm, dyktaturę, wstrząsy uczuciowe, problemy w życiu rodzinnym.

Pełny cykl Urana trwa 84 lata. W jednym znaku zodiaku przebywa 7 lat. W ciągu doby przesuwa się o około 2,5 - 5 minut kątowych.