Koziorożec - Horoskop Urodzeniowy

Znak zodiaku Koziorożec

Znak Koziorożca w Zodiaku

W Zodiaku, to osoby urodzone pomiędzy 22 grudnia a 19 stycznia. Osoby spod znaku Koziorożca cechuje duża pewność rozumiana wielowymiarowo. To pewność siebie, pewność swoich racji, pewność działania ale też, Koziorożec daje rękojmię, że można na nim polegać. Być go pewnym. Ludzie spod znaku Koziorożca zdobywają często zaszczytne pozycje społeczne, robią karierę i cieszą się autorytetem i nienaganną reputacją. Na ogół są skryci i rozważni. Cenią sobie poczucie stabilności i bezpieczeństwa.

Koziorożec to znak żeński, południowy, raczej płodny, głośny, kardynalny, jednocielesny i domowy. Nocny, zachodni. Żywiołem Koziorożców jest ziemia. Władcą Koziorożca w horoskopie (ma swój domicyl w Koziorożcu), zarówno w astrologii tradycyjnej jak i współczesnej jest Saturn – bóg żniw. Saturn, to wielki malefik, oznacza przeszkody i ograniczenia. Ale jednocześnie wynagradza pracowitość, rzetelność, dyscyplinę i odpowiedzialność. Innymi słowy, żniwa to czas zbiorów tego co zostało zasiane. Koziorożec włada takimi miejscami jak dom rodzinny, pastwiska, obory, rzeki i wybrzeża. Szczęśliwe dla Koziorożców są ołów i granat, kolory czarne, smak kwaśny i gorzki. Pomyślny dzień tygodnia dla Koziorożca to sobota, cyfry 2 i 8. Koziorożec włada zwierzętami pociągowymi, czworonożnymi, domowymi.

Znakiem przeciwnym do Koziorożca jest znak Raka, a więc znaku poszukiwania bezpieczeństwa w rodzinie i miłości. Koziorożec przeciwnie, otwarty jest na świat i w nim poszukuje akceptacji, honorów i zaszczytów. Koziorożec to znak zimowy, a więc pory zimnej i wilgotnej. Osobom spod tego znaku zaleca się pożywienie suche i gorące, zażywanie lekarstw i ewentualnie zabiegi upuszczania krwi ( w starożytności). Koziorożec włada w ciele ludzkim kolanami i nerwami kolan. Osoby spod znaku Koziorożca borykają się z chorobami stawów, reumatyzmem i gośćcem. Pomyślne dla Koziorożca regiony to Arabia, Etiopia, Litwa i Grecja. Pomyślne miasta to Wilno, Zgorzelec, Luca i Magdode.

Cechy charakteru osób spod znaku Koziorożca

Osoby urodzone w Koziorożcu są praktyczne i rozważne. W swoich dążeniach i realizacji celów są wytrwali. Są pamiętliwi, raczej nie wybaczają zniewag i urazów jakie zaznali od innych. Są dumni. Władcą znaku Koziorożca jest Saturn, który wprowadza w życie Koziorożców pewien rodzaj zdyscyplinowania, uporządkowania i planowego działania. Koziorożce z reguły działają w oparciu o wyznaczony cel, do którego dążą. Nie ma w ich życiu miejsca na spontaniczność, a tym bardziej na przypadkowość. Po prostu, jak żaden inny znak, Koziorożec zanim podejmie działania z góry stara się wszystko zaplanować i przewidzieć. Potrafi wyznaczać sobie cele długookresowe, nawet na lata. Koziorożce są cierpliwe. Ambitne. Rzadko używają siły do rozwiązania spraw, wolą działać w sposób strategiczny.

U Koziorożców, nieco w innym rozumieniu niż u Raków, najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa. Stawiają je przed wszystkim innym. Ich troska o to bezpieczeństwo przejawia się najczęściej w dążeniu do posiadania dóbr materialnych, stałej pracy i stałego zarobku. W swoich dążeniach poszukują prestiżu i uznania. Sukcesu i wysokiej pozycji społecznej. W życiu, Koziorożce nieustannie starają piąć się w górę, nawet na chwile nie przyjdzie im do głowy by mogli żyć inaczej. Mają przeświadczenie przeznaczenia, a swoje przeznaczenie widzą bardzo wysoko. Więc cały czas działają wykonując wyznaczone sobie zadania i realizując cele, które chce osiągnąć. Osoby urodzone w Koziorożcu są prostolinijne, nie znoszą, zarówno u siebie, u innych, jak i działaniach, dwuznaczności.

To ludzie uparci. Większość spraw widzą w kolorach czarnym lub białym. Nie ma dla nich rozwiązań pośrednich. Są bystrzy, ale jednocześnie nie akceptują zmian. Raz obrany cel będą nieugięcie realizować. Nie bez powodu jest powiedzenie, „uparty jak kozioł”. Zatem, nie łatwo jest przekonać Koziorożców do zmiany realizowanych przez nie celów, wyznawanych przekonań i zasad. Z innej strony, należy uznać to, w pewnym sensie, za zaletę. Można na Koziorożcach polegać, być ich pewnym. Z byle powodu nie zmienią swojego zdania, nie ulegną namowom, nie zmienią partnera. Dotrzymują danego słowa. Dla wielu są ostoją. Tym samym, Koziorożec staje się, poprzez swoją nieugiętą postawę i stałość reguł, bezpieczną przystanią dla innych.

Urodzeni w Koziorożcu są dokładni, uważni na szczegóły, zdyscyplinowani i zawsze zorganizowani. Potrafią być skoncentrowani i zdeterminowani. Koziorożec nie znosi powierzchowności. Swoje Zycie buduje na trwałych fundamentach, opartych o wiedzę i sprawdzone teorie. Nie będzie ryzykował, jeśli nie będzie miał wystarczająco pewności do podjęcia działań. Na swój sukces Koziorożec jest gotów czekać, tak długo aż osiągnie to co sobie zaplanował. Nie będzie ulegał przypadkowym, niesprawdzonym pokusom czy inicjatywom.

Koziorożec a praca

Koziorożec lubi pracę uporządkowaną i dobrze zorganizowaną. W bałaganie i chaosie źle się czuje. Nie akceptuje takich form działania. Podejmuje najczęściej działania o charakterze strategicznym, z wyznaczonym dalekosiężnym celem.  Jest samowystarczalny. Polega tylko na sobie i tylko do siebie ma zaufanie. Woli wykonać powierzone zadanie samodzielnie niż je zlecić komuś innemu. W swoich działaniach i dążeniach poszukuje władzy, przywództwa, pełnej kontroli nad innymi, wysokiego statusu społecznego, pieniędzy i oczywiście sukcesu. Sukces uskrzydla Koziorożce do jeszcze bardziej intensywnych działań. Utwierdza je w przekonaniu o słuszności swoich działań. Zawody, w których Koziorożec będzie dobrze się czuł to dyrektor, urzędnik, inżynier, administrator, polityk, architekt.

Koziorożec – pieniądze, sprawy finansowe

Koziorożec dobrze radzi sobie z pieniędzmi. Dają one mu poczucie bezpieczeństwa, więc nieustannie o nie zabiega. Są dla niego miarą sukcesu i prestiżu. I nie jest ważne, czy będzie on miał zasięg szeroki czy wąski, lokalny. Koziorożec będzie dążył do postawienia siebie na najwyższym szczeblu hierarchii swojego środowiska. Koziorożec nie jest rozrzutny. Raczej nie pożycza pieniędzy od innych. A jeśli już, to ma tak dobrze zaplanowany budżet, że można być pewnym jego terminowości. W posiadanie Koziorożce wchodzą w różnoraki sposób, ale bardzo często swój majątek zdobywają poprze małżeństwo. Koziorożce potrafią doskonale wykorzystać każdą nadarzającą się okazję dla pomnożenia swojego majątku. Wychodzi im to naprawdę dobrze. A więc, po Koziorożcu można się spodziewać sukcesów w sprawach finansowych, a ich portfele są zazwyczaj zasobne w pieniądze.

Koziorożec – miłość, uczucia, seks, małżeństwo

Kobiety spod znaku Koziorożca są powściągliwe oraz skryte. Starają się nie okazywać swoich uczuć i przywiązania. Jednocześnie, są odporne na wszelkie przeciwności wynikające ze związków. Nie sposób je stłamsić lub podporządkować. Pomimo okazywania na zewnątrz obojętności i odrobiny chłodu, Kobiety spod znaku Koziorożca głęboko potrafią przeżywać miłość. Jest ostrożna, długo się zastanawia zanim podejmie decyzję. Oczekuje mężczyzna wyrozumiałego, który będzie ją czcił i kochał. Okazywał jej szacunek i przywiązanie. Adorował. Ale, być może kobiety za dużo wymagają, gdyż raczej szczęścia w miłości nie mają. Można się spodziewać rozczarowań, bowiem nie łatwo jest znaleźć tego jedynego wybranego.

Mężczyzna spod znaku Koziorożca ma bardzo często trudności z zaufaniem drugiej osobie. Wiedzie przez to tryb życia samotnika, nawet gdy jest w stałym związku. Najczęściej więc, skupia się na karierze zawodowej, zaniedbując nieco dom i rodzinę. Pragnie kobiety atrakcyjnej, którą będzie mógł się pochwalić wśród kolegów oraz która zaspokoi jego ambicje. Jednak, zaniedbanie emocjonalne i atrakcyjność zewnętrzna nie idą zwykle w parze i można się spodziewać, że kobiety u boku Koziorożca za długo nie wytrzymają. Albo same się poddadzą, albo trafi się ktoś na zastępstwo, na przykład kochanek. Mężczyzna urodzony w Koziorożcu ma swoim wachlarzu uczuć dużą dozę romantyczności i zmysłowości, ale pod pręgierzem dyscypliny mogą te cechy być zupełnie niewidoczne lub nieokazywanie.

Koziorożec stworzy idealny związek lub małżeństwo z Bykiem i Panną. Nieco gorzej będzie mu się układało z Rybami i Skorpionami, ale na pewno udanie. Trudności z utrzymaniem związków małżeńskich, czy partnerskich, Koziorożec będzie miał z zodiakalnymi Baranami, Wagami, Wodnikami, Strzelcami i Koziorożcami. Osoby spod znaku Koziorożca nie powinny wiązać się w relacje małżeńskie oraz partnerskie z zodiakalnymi Bliźniętami, Lwami, a przede wszystkim Rakami.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o sobie poznaj swój indywidualny horoskop urodzeniowy - kliknij tutaj