Czas trwania tranzytu

Czas trwania tranzytów jest ściśle uzależniony od prędkości poruszania się planet.

1. Grupa planet najszybszych:

Słońce - tranzyt odczuwany przez 1 dzień.

+ pozytywna energia, optymizm, emocjonalne ciepło, poczucie zdrowia i wigoru, udany wypoczynek, miłe spotkanie towarzyskie.

- kłopoty ze zdrowiem, kłótnie z przełożonymi, niewykorzystanie otrzymanej szansy, nieudane spotkanie, komplikacja planów, zmarnowany wysiłek, niefortunny pomysł, niepotrzebny wyjazd, niezrealizowany interes

Księżyc - tranzyt odczuwany w czasie 1 godziny.

+ pozytywna myśl, uczucie zmiany na lepsze, moment głębokiej zadumy, nastrojowa chwila zmiana nastroju, zniecierpliwienie, podejrzenie, zwątpienie

Merkury - tranzyt odczuwany przez 2 - 3 godziny.

+ rozwiązanie problemu intelektualnego, dobra wiadomość, udane spotkanie, ciekawa rozmowa, interesujący pomysł, zrealizowany cel lub transakcja

- kłopoty szkole lub na uczelni, nieudany interes, niefortunne zakupy, nieporozumienia w pracy, sprzeczka

Wenus - tranzyt odczuwany przez 4 - 5 godzin.

+ wypoczynek, relaks, spotkanie w wesołym towarzystwie, udana randka

- przykrość, nieuprzejmość, zlekceważenie, nieudane spotkanie, nieprzyjemna rozmowa

Mars - tranzyt odczuwany przez 1 - 2 dni.

+ postęp w szkole, udany projekt zawodowy, przeforsowanie własnego zdania, szybka realizacja pomysłu, ryzyko, które się opłaciło

- wypadek, skaleczenie, napad złości i złego humoru, kłopoty w podróży, agresja słowna lub fizyczna, nagłe niepowodzenia w nauce lub w pracy

2. Grupa planet średnich:

Jowisz - tranzyt odczuwany przez 2 - 3 tygodnie.

+ szczęście, powodzenie, pomyślny rozwój wypadków, nagroda materialna, awans zawodowy, podziw i uznanie

- przesyt, płonne nadzieje, przesadna reakcja, niesprawiedliwe potraktowanie, brak dbałości o interesy

Saturn - tranzyt odczuwany przez 2 - 3 miesiące.

+ konsolidacja sił życiowych, zakończenie długoterminowego projektu, dobra świadomość celów

- rozstanie, gorzka nauczka, klęska życiowa, strata materialna lub duchowa, nawrót choroby, poczucie bezsilności i osamotnienia, ograniczenie wolności, rezygnacja z planów

3. Grupa planet wolnych:

Uran - tranzyt odczuwany przez 4 - 6 miesięcy.

+ pobudzenie, impuls do działania, niekonwencjonalne rozwiązanie problemu, gwałtowna i niespodziewana odmiana losu

- wywrócenie spraw do góry nogami, nagły rozpad związków, niespodziewane straty materialne, nerwice, wypadki komunikacyjne

Neptun - tranzyt odczuwany przez 8 - 12 miesięcy.

+ natchnienie, iluminacja, owocna działalność artystyczna, uduchowione przyjaźnie, skłonność do zachwytu i egzaltacji

- melancholia, błądzenie, depresja, popadanie w nałogi, zwątpienie, trwanie w bezruchu

Pluton - tranzyt odczuwany przez 1 - 2 lata.

+ transformacja systemu wierzeń i wartości, zapowiedź nowego początku, palec boży, zdobycze materialne i duchowe

- chwianie się w posadach dotychczasowego świata, poważne kłopoty z wymiarem sprawiedliwości, nielegalna działalność