Cykle planetarne

Każda z planet tranzytuje poprzez wszystkie znaki zodiaku oraz domy horoskopu tworząc do swojej początkowej pozycji aspekty. Koniec biegu planety oznacza koniunkcję z jej początkową pozycją.

Aspekty tranzytującej planety od koniunkcji do opozycji są aspektami rozbieżnymi. Planeta oddala się od od miejsca początkowego. Gdy planeta przejdzie przez opozycję, tworzy aspekty zbieżne (zbliża sie do koniunkcji).

Astrologia interpretuje cykl planetarny w następujący sposób:

I faza - koniunkcja - uczenie się.

Rozpoczyna dany proces. Nie mamy w tym okresie żadnych danych do analizy. To okres inwestycji, rozpoczynania spraw, uczenia się.

II faza - rozbieżny sekstyl

Proces rozwija się i dociera do naszej świadomości. Jest to czas na uzupełnienia, poprawki w sprawach, które nas dotyczą. W przypadku, gdy korekta nie zostanie zrobiona lub zostaną one zbagatelizowane, skutki odczujemy w fazie kwadratury.

III faza - rozbieżna kwadratura - doświadczenie

Okres analizy i postrzegania słabych punktów danego procesu. Jest to czas na decyzję, czy proces ma być kontynuowany. Jeśli, pomimo widocznych wydarzeń i zmian hamujących rozwój procesu, nie podejmiemy właściwych działań, efekt negatywny nastąpi podczas opozycji potrzeba rozpoczęcia wszystkiego od nowa. W takim przypadku opozycja funkcjonuje identycznie jak koniunkcja.

Jeśli przeszkody w realizacji procesu zostana dostrzeżone a działania będą skierowane na ich usunięcie, poprawę, można się spodziewać poważnego kroku do przodu. W czasie opozycji odnajdziemy pozytywny efekt naszych działań.

IV faza - rozbieżny trygon

W przypadku pokonania problemów wskazanych w kwadraturze, okres ten sprzyja pozytywnemu rozwojowi. Jeśli nie poradzimy sobie z ostrzeżeniami z fazy kwadratury, proces przyjmie opłakane w skutkach efekty.

V faza - opozycja - działanie.

W czasie opozycji możemy cieszyć się pozytywnymi skutkami rozpoczętego w koniunkcji procesu i przygotować się do ekspansji tego, co do tej pory osiągnęliśmy. Jeśli proces rozwijał sie negatywnie i nie zostały pokonane przeciwności, wszystko trzeba będzie rozpoczynać od nowa.

VI faza - zbieżny trygon

To okres, w którym może dojść do zaniechania naszych wysiłków z powodu przekonania, że sprawy same się napędzają. Takie stanowisko jest błędne. Należy w tym okresie skupić się na planowaniu dalszych działań pozwalających na rozwój.

Jeśli faza V (opozycja) była początkiem procesu na skutek zaniedbań w fazie III (kwadratura), trygon działa jak faza II (rozbieżny sekstyl).

VII faza - zbieżna kwadratura - zbiory (nagrody lub klęska).

To dobry czas na uwolnienie się od zakurzonych, zastałych spraw. Jeśli zignorujemy wskazny kierunek działań, prawdopodobnie przy koniunkcji nastąpi nasz upadek, klęska.

Jeśli faza V (opozycja) była początkiem procesu na skutek zaniedbań w fazie III (kwadratura), trygon działa jak faza III (rozbieżna kwadratura).

VIII faza - zbieżny sekstyl

Można ten czas porównać z okresem rozbieżnego trygonu (faza IV). Jeśli w fazie VII (zbieżna kwadratura) wszystko ołożyło sie pomyślnie, jest to okres równowagi i spokojnego przygotowania się do następnego cyklu.